بیانیه شماره 3 ستاد مرکزی تبلیغات چاپ
سه شنبه, 04 اسفند 1394 ساعت 11:18

باسمه تعالی


"بیانیه شماره 3"

 

پیرو بیانیه شماره 1 ستاد مرکزی تبلیغات انتخاباتی حضرت آیت الله توکل مبنی بر قرار گرفتن نام معظم له در لیست برخی از احزاب و گروه ها، ضمن احترام به همه احزاب و گروه های قانونی، مجددا یادآور می گردد حضرت آیت الله توکل با هیچ جناح و گروهی ائتلاف نکرده و به صورت مستقل در انتخابات خبرگان شرکت نموده است.
لذا قرار گرفتن نام معظم له در لیست احزاب و گروه ها نشانگر وابستگی یا ائتلاف با آنان نیست.

ستاد مرکزی تبلیغات انتخابات حضرت آیت الله سید رحیم توکل - استان مازندران

1394/12/03